🇮🇷 شرکت مهاجرتی شاهان داری مجوز رسمی از ایران 🇮🇷

فرم ارزیابی و پذیرش دانشجو

17%

از لیست زیر کدام مدارک در حال حاضر موجود است ؟

( هر موردی که مد نظر شماست شفاف بیان کنید)

تمامی اطلاعات شما فقط برای ارائه به دانشگاه جهت اخذ پذیرش اولیه هست ، پس از پذیرش اصل مدارک همراه با ترجمه مدارک شخصا به دانشگاه ارائه بدهید.
شما برای ما بینهایت ارزشمند و مهم هستید و به زمان شما احترام میزاریم ،اگر فکر می کنید زمان خاصی برای تماس با شما مناسب هست به ما اعلام کنید تا در زمان اعلامی شما با شما تماس بگیریم