🇮🇷 شرکت مهاجرتی شاهان داری مجوز رسمی از ایران 🇮🇷

لیست دانشگاه ها تمامی کشور ها | شرکت مهاجرتی شاهان

لیست دانشگاه های ترکیه 🇹🇷

Middle East Technical University (METU) logo
Boğaziçi Üniversitesi
Koc University
Atlas
Istyinie university
Halic university
Istanbul commerce university
Istanbul Kent University
Medipol university
Bahcesehir university
Beykent university
ITU university
Beykoz university
Bilgi University
Aydin university
Okan university
Sabanci university
Uskudar university

لیست دانشگاه های قبرس شمالی 🇨🇾

Arkin Yaratici Sanatlar ve Tasarim Üniversitesi
Cyprus health and social sciences University
Cyprus International University
Cyprus Science University
Cyprus West University
Final International University
Rauf Denktas Üniversitesi
Middle East Technical University
Near East University
Eastern Mediterranean University
Middle East Technical University
University of Kyrenia
Girne American University

لیست دانشگاه های روسیه 🇷🇺

Kazan Federal University
The National University of Nuclear Research MEPhI
HSE University
Saint Petersburg State University
RUDN University
Moscow Institute of Physics and Technology
Tomsk State University
Novosibirsk State University
Bauman Moscow State Technical University
Lomonosov Moscow State University